ReadyPlanet.com
dot
dot
CCTV
dot
bulletNEC Promotion
bulletCCTV Isaac I-315
bulletCCTV Isaac I-306
bulletCCTV Isaac I-647
bulletDVR เครื่องบันทึกภาพ
dot
NEC PABX
dot
bulletNEC SL 2100
bulletNEC SV9100
bulletNEC Umoblity
bulletTel Set AT-40 & AT-45
dot
Isaac PABX
dot
bulletIsaac M-312
bulletIsaac M-1664
bulletIsaac A-32
dot
Siemens PABX
dot
bulletSiemens HiPath 3000
dot
Access Control
dot
bulletKey Card Soyal 727, 721
bulletFingerPrint รุ่น ECO-1E
bulletCar Park System
dot
VDO Door Phone
dot
bulletIsaac 300C-10
bulletVideo Door Phone
bulletDoor Viewer
dot
Call Center
dot
bulletCall Center
bulletComputer Telephony
bulletVoice Logger ระบบบันทึกเสียง
dot
VoIP
dot
bulletVoIP Gateway 2 Port FXS
bulletSIP Phone
dot
GSM Gateway
dot
bulletLine Interface ประหยัดค่าโทรศัพท์
bulletInterface for GSM
dot
SONY VDO Conference
dot
bulletPCS-G70
bulletPCS-G50
bulletPCS-TL50
bulletAccessory
dot
Fire Alarm System
dot
bulletFire Alarm ระบบเตือนภัย
bulletcm fire alam
dot
ต้องการรับข่าวสาร

dot
FingerPrint รุ่น ECO-1E article
วันที่ 17/02/2011   10:08:43

FingerPrint   รุ่น  ECO-1E

     Fingerprint รุ่น Eco-1E คุณสมบัติ ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถบันทึกเวลาการเข้าออก ของพนักงาน สามารถควบคุมการเปิด ปิดประตู ด้วยกลอนไฟฟ้า ความเร็วในการสแกนเพียง 0.7 วินาที เลนส์สแกนเป็นแบบ Optical สามารถใช้งานได้มากกว่า 10 ปี บันทึกลายนิ้วมือได้ 2,000 ลายนิ้วมือ เก็บบันทึกข้อมูลการลงเวลาได้ 50,000 เรคคอร์ด รองรับการใช้ Card สามารถใช้แทนลายนิ้วมือได้พร้อมทั้งเป็นบัตรพนักงานในตัว  สามารถตั้งเวลาปิดอัตโนมัติได้

 

นวัตกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่ของระบบ Access Control และ Time Attendance ด้วยประสิทธิภาพในการกำหนด สิทธิผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง ที่ใช้ลักษณะเฉพาะของบุคคลในการกำหนดสิทธิ์ของบุคคลภายในองค์กร

คุณสมบัติเด่นในด้านของการบันทึกเวลาการทำงานนั้นในหลายองค์กร ต่างพบกับปัญหาการโกงเวลาทำงานของพนักงาน โดยไม่สามารถพิสูจน์หรือโต้แย้งใดๆ ได้ เนื่องจากการใช้บัตรต่างๆ เป็นตัวแทนของบุคคลภายในองค์กรนั้น มีโอกาสในการ สูญหาย ปลอมแปลง หรือใช้แทนกันได้ง่ายมาก นอกจากนี้การใช้บัตรยังสร้างความยุ่งยากในการทำงานของฝ่ายบุคคลในการบริหารบัตร เช่น การเปลี่ยนบัตร เนื่องจากบัตรชำรุด บัตรหาย การทำบัตรให้พนักงานใหม่เป็นต้น แต่ด้วยประสิทธิภาพของเครื่อง Finger Print ความเสียหายจากการโกงเวลาทำงานจะหมดไปแล้ว เนื่องจากลายนิ้วมือเป็นสิ่งที่ปลอมไม่ได้ ทำหายหรือใช้ทดแทนกันไม่ได้ นอกจากนี้ระบบมีการบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผลร่วมกับระบบของฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายบัญชี เป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น

ในด้านของการกำหนดสิทธิ์ผ่านเข้าออกในหลายประเทศทั่วโลกทั้งหน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัยเพราะเป็นสิ่งแรกที่ใช้เป็นการป้องกันเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรโดยมีการคิดค้นและพัฒนาระบบความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดด้วยวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดจนปัจจุบันนี้ได้ใช้เทคโนโลยีทางชีวภาค โดยการใช้ลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่กำเนิด และจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดชีวิต เช่น

ลายนิ้วมือ อันเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ซึ่งพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้สามารถยืนยันตัวตนของบุคคลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำๆ ดังนั้นในหลายๆประเทศ จึงได้นำระบบความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชีวภาคมาใช้ให้เป็นมาตรฐานใหม่เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งเป็นระบบที่กำลังเข้ามาแทนที่ระบบการกำหนดสิทธิ์โดยใช้วัตถุต่างๆในปัจจุบัน

โดยลักษณะการทำงานของเครื่อง Finger Print นั้นมี 2 ขั้นตอนง่ายๆ โดยผู้ใช้ทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือต้นแบบ ( Template ) แล้วระบบจะนำลายนิ้วมือต้นแบบนั้น ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการตรวจสอบ ( Verification ) ผู้ใช้เพียงกดรหัสและวางปลายนิ้วมือบนเลนส์ เครื่องจะทำการสแกนแล้วนำไปตรวจสอบกับลายนิ้วมือต้นแบบที่ได้ลงทะเบียนไว้ ถ้าตรงกัน ระบบจะให้คุณผ่านได้ใหม่ สะดวก รวดเร็ว อ่านลายนิ้วมือได้ทั้งแบบกดรหัสก่อน หรือไม่ต้องกดรหัสก่อนก็ได้ด้วยรูปลักษณ์ เพรียวบาง ปลอดภัย แต่ให้ความปลอดภัยสูง

คุณสมบัติการทำงานเด่นๆ ของเครื่อง Finger Print มีหลายประการเช่น

 • บันทึกเวลาการเข้า – ออก ของพนักงาน ควบคุมการเปิดปิด กลอนไฟฟ้า
 • บันทึกลายนิ้วมือได้ 2000 ลายนิ้วมือ และข้อมูลของลายนิ้วมือที่ไม่สามารถเลียนแบบได้
 • จอ LCD แสดงผลการทำงาน มองเห็นได้ชัดเจน แม้ในที่มืด แสดงเวลาปัจจุบัน ความพร้อม ข้อผิดพลาด
 • กำหนดการใช้งานเป็นช่วงเวลาได้
 • กรณีไฟดับหรือไฟฟ้าขัดข้อง สามารถเก็บข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้อง Enroll
 • ทำงานเป็นแบบ Standalone หรือ Network ได้

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการใช้ Finger Print

 • เพิ่มความปลอดภัยในการรักษาทรัพย์สินและข้อมูลอันมีค่าให้มากขึ้น
 • ลดความยุ่งยากของผู้ใช้ระบบ ไม่จำเป็นต้องใช้กุญแจ บัตรผ่าน รหัสผ่าน รหัสลับ อีกต่อไป
 • ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาต ไม่สามารถผ่านเข้า – ออกได้อย่างเด็ดขาด
 • ทำงานได้ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ( กำหนดสิทธิ์การผ่านเข้า – ออก ) และบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานได้พร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน
 • การผ่านเข้า – ออก สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ ฉะนั้นพนักงานที่พยายามผ่านเข้า – ออก ในช่วงเวลาที่ไม่ได้กำหนดสิทธิ์ให้ จะไม่สามารถผ่านเข้า – ออกได้ ( เป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัยให้แก่องค์กรมากขึ้น )
 • ป้องกันการทุจริต หรือโกงเวลาทำงานโดยการตอกบัตรหรือรูดบัตรแทนกัน
 • ทราบข้อมูลที่ต้องการได้ทันที เช่นสาย ขาดงาน ไม่มีการบันทึกเวลาการเข้า – ออก เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ได้รับเป็น Text File ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้กับ Software ของฝ่ายบัญชีเช่น Payroll , tax เป็นต้น
 • ประหยัดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการบัตรพนักงาน ของฝ่ายบุคคล
 • เพิ่มความคล่องตัวในการทำงานของฝ่ายบุคคลและตัวของพนักงานเอง ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้บัตร เช่น บัตรชำรุด ลืมบัตร บัตรหาย หยิบบัตรผิด หรือข้อโต้แย้งอื่นๆเป็นต้น
 • พนักงานใหม่สามารถใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอทำบัตรใหม่ และสามารถทำการลบข้อมูลของพนักงานที่ลาออกไปแล้วได้ทันที

โปรแกรม

             Fingerprint attendance ฟรี

             Attendance Management ฟรี

คุณสมบัติเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ

1. พิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ กับฐานข้อมูล โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 V
2. ประมวลผลอย่างถูกต้อง และรายงานผลจากการพิสูจน์ใช้เวลาไม่เกิน 0.7 วินาที สามารถใช้
1.) ลายนิ้วอย่างเดียว
2.) รหัสผ่านอย่างเดียว
3.) ลายนิ้วหรือรหัสผ่าน ก็ได้
3. สามารถรองรับการใช้งาน ได้มากถึง 2,000ลายนิ้วมือ  หนึ่งผู้ใช้งานสามารถสำรองรายนิ้วได้ 2  ลายนิ้ว
4. ข้อมูลการบันทึกเวลา(เรคคอร์ด) มากกว่า 50,000 (เรคคอร์ด)
5. สามารถคัดลอก ลบ ลายนิ้วมือฐาน ที่ลงทะเบียนได้ ณ คอมพิวเตอร์(PC) หรือ ที่ตัวเครื่อง   (ในกรณีที่ลบและเพิ่ม) ฐานข้อมูลจัดเก็บและใช้ ณ ที่ทำการติดตั้งเครื่องฯ
6. ระบบความปลอดภัย สามารถตั้งค่าของผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องเพื่อมิให้บุคคลที่อื่นมาใช้ เมนูในเครื่องได้ไม่เกิน 20 คน(User)
7. เมื่อไฟดับสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง(ระยะเวลาตามคุณภาพของ UPS) ไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดความไม่สมดุลของกระแสไฟไม่ทำให้ข้อมูลใดใดในตัวเครื่องได้รับผลกระทบ หรือเสียหาย
8. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ชัดเจนในที่มืด และสว่างตัวอักษรแสดงการ ตอบรับ วันที่ เวลา
9. สามารถตั้งให้ปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาตัวเครื่อง
10. การยอมรับและปฏิเสธผู้ใช้หรือเจ้าของลายนิ้วตัวจริง
1.) ค่าความผิดพลาดในการที่บุคคลหนึ่งจะถูกยืนยันว่าเป็นบุคคลหนึ่ง น้อยกว่า   0.000001 % FAR (Fales Acceptance rate) 
2.) ค่าความผิดพลาดในการที่บุคคลหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของลายนิ้วจะถูกยืนยันผิดว่าไม่ใช่เจ้าของลายนิ้วมือ น้อยกว่า 0.0001% (Far Fales Rejection Rate)
11.ระบบการทำงานของเลนส์ แบบ Optical crystal สามารถใช้งานได้มากกว่า 10 ปี
12. ใช้งานได้ 2 ภาษา อังกฤษ, ไทย ปุ่มกดที่ตัวเครื่อง เมนูเพื่อใช้งานเครื่องแม้ไม่ได้ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
13. เสียงตอบรับการใช้งาน ทั้งยอมรับ และปฏิเสธข้อผิดพลาดจากการใช้งานและไฟบอกสถานะการบันทึก(scan)ลายนิ้วมือในแต่ละครั้ง หน้าจอ แสดงผลเป็นตัวอักษรพร้อมกันกับไฟ และเสียง
14. เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยวิธีดังนี้
1.)สายสัญญาณมาตรฐาน และพอร์ตสื่อสารมาตรฐานที่ผู้ผลิตใช้มากับสินค้า
2.)สายโทรศัพท์หรือสายที่มีคุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า ใช้พอร์ตสื่อสารผ่านตัวรับและแปลงสัญญาณจาก RS232/RS485 ได้ในระยะมากถึง 1200 เมตรมากถึง 31 เครื่อง
3.)ผ่านระบบโทรศัพท์ภายใน อาศัยอุปกรณ์ คือโมเด็ม รุ่นมาตรฐาน(พอร์ตมาตราฐาน) ใช้ได้กับทั้งสายภายใน ผ่านตู้สาขาและโทรศัพท์ของการสื่อสารทั่วไป 31 เครื่อง
4.) เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ TCP/IP
15. ตัวเครื่องทำด้วยพลาสติกอย่างดี  ซึ่งทนต่อสภาพอากาศและแข็งแรงด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน
16. โปรแกรมจัดการเครื่อง Attendance system มากับเครื่อง ข้อมูลจากเครื่องสามารถนำไปใช้ได้กับทุกโปรแกรมที่จำหน่ายในท้องตลาด มีเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบงานในการเข้าถึงฐานข้อมูลลายนิ้วมือเพื่อประมวลผลจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆ สามารถรับส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปทำงานบนเครื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามากกว่า 2ชนิด เช่น Visual basic ,C++ หรืออื่นๆ ได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการบริหารฐานข้อมูล
17. จากข้างต้นการแก้ไขหรือตั้งค่าการใช้งานในเครื่องสามารถทำได้จากตัวเครื่องและที่คอมพิวเตอร์ (เวลา ภาษา วันที่ อื่นๆ)
18. การรับประกันตัวสินค้า สินค้าทุกรุ่นยังคงอยู่เพื่อเป็นStock  ไม่ยกเลิกออกจากระบบการจำหน่ายของบริษัท ทุกครั้งที่เครื่องมีปัญหา ทางบริษัทยินดีให้บริการ โดยให้สามารถมีเครื่องที่ใช้งานได้ก่อนและจักจัดการซ่อมให้ ปัญหาอันเกิดจากกระบวนการผลิตหรือมากับตัวเครื่องทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับท่าน การแก้ไขปรับปรุงจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ท่านต้องกาwebsale

CCTV Promotions กล้อง 4 ชุด วันที่ 20/07/2015   11:08:28 article
PABX NEC ขนาด 3/8 ราคาพิเศษเพียง 13,000 บาท วันที่ 10/03/2016   20:05:25 article
Video Door Phone ราคาพิเศษ เพียง 4,900 บาท เท่านั้น วันที่ 10/03/2016   20:03:38 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
Isaac Marketing Co., Ltd. บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2-735 0581-8, 0 2-377 2130, 0 2-377 2133, 0 2-378 0949 Fax. 0 2-377 5937 www.http Isaac.co.th - www.http. Isaac-network.com