ReadyPlanet.com
dot
dot
CCTV
dot
bulletNEC Promotion
bulletCCTV Isaac I-315
bulletCCTV Isaac I-306
bulletCCTV Isaac I-647
bulletDVR เครื่องบันทึกภาพ
dot
NEC PABX
dot
bulletNEC SL 2100
bulletNEC SV9100
bulletNEC Umoblity
bulletTel Set AT-40 & AT-45
dot
Isaac PABX
dot
bulletIsaac M-312
bulletIsaac M-1664
bulletIsaac A-32
dot
Siemens PABX
dot
bulletSiemens HiPath 3000
dot
Access Control
dot
bulletKey Card Soyal 727, 721
bulletFingerPrint รุ่น ECO-1E
bulletCar Park System
dot
VDO Door Phone
dot
bulletIsaac 300C-10
bulletVideo Door Phone
bulletDoor Viewer
dot
Call Center
dot
bulletCall Center
bulletComputer Telephony
bulletVoice Logger ระบบบันทึกเสียง
dot
VoIP
dot
bulletVoIP Gateway 2 Port FXS
bulletSIP Phone
dot
GSM Gateway
dot
bulletLine Interface ประหยัดค่าโทรศัพท์
bulletInterface for GSM
dot
SONY VDO Conference
dot
bulletPCS-G70
bulletPCS-G50
bulletPCS-TL50
bulletAccessory
dot
Fire Alarm System
dot
bulletFire Alarm ระบบเตือนภัย
bulletcm fire alam
dot
ต้องการรับข่าวสาร

dot
Isaac M-312
 

ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ
 
เมื่อมีเสียงเรียกเข้ามา ไอแซค M-312 จะรับสายเองโดยอัตโนมัติ พร้อมข้อความแจ้งให้หมุนเข้าไปยังหมายเลขเครื่องภายในได้โดยตรง
   
โทรตรงเข้ามายังเบอร์ภายใน
 
เมื่อสายที่เรียกเข้ามากดหมายเลขโทรศัพท์ภายในที่ต้องการ
ไอแซค M-312 จะต่อสายนอก เข้าไปยังเบอร์ภายในนั้น ๆ ทันทีโดยไม่ต้องผ่านโอเปอร์เรเตอร์
   
การป้องกันการโทรออกและโทรออกทางไกล
 
สามารถแบ่งระดับการใช้งานของเครื่องภายในได้ตามต้องการ
   
ต่อสายตรงกรณีไฟดับ
 


กรณีไฟดับ ไอแซค M-312 สามารถต่อสายตรงมาเข้าเครื่องภายในได้ตามจำนวนสายนอกที่มีอยู่ ทำให้เครื่องโทรศัพท์ภายในดังกล่าวสามารถใช้งานได้เสมือนสายตรง

   
แก้ไขโปรแกรมจากศูนย์บริการ
 
เมื่อต้องการแก้ไขโปรแกรม ไอแซค M-312 สามารถส่งโปรแกรมจากศูนย์บริการของบริษัทเพื่อเข้าไปแก้ไข
ในตู้สาขาฯ ของลูกค้า
   
แยกสัญญาณโทรศัพท์/โทรสารอัตโนมัติ
 
ไอแซค M-312
สามารถต่อเข้ากับเครื่องโทรสารได้โดยผู้ที่ต้องการส่งเอกสาร
ผ่านเครื่องโทรสารของลูกค้า สามารถใช้ได้ทั้ง 3 หมายเลข โดย ไอแซค M-312 จะแยกสัญญาณได้โดยอัตโนมัติว่าเป็นการส่งเอกสารหรือเป็นการโทรเข้ามาตามปกติ
   
กำหนดเสียงกระดิ่งดังที่โต๊ะที่กำหนดในเวลากลางวันหรือกลางคืน
 
ไอแซค M-312 สามารถกำหนดสัญญาณเรียกเข้าจากสายนอกสำหรับช่วงเวลากลางวันและ
เวลากลางคืน ที่แตกต่างกันได้
 


 


 

   คุณสมบัติมาตรฐาน
 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • โทรตรงยังเบอร์ภายใจ
 • ป้องกันการโทรออกและโทรทางไกล
 • ต่อสายตรงกรณีไฟดับ
 • แก้ไขโปรแกรมจากศูนย์บริการ
 • พูดสลับสาย
 • กำหนดให้เสียงกระดิ่งดังที่โต๊ะ
 • จองสายกรณีสายไม่ว่าง
 • ประชุม 3 สาย
 • รับสายแทนกัน
 • ต่อกับเครื่องโทรสาร
 • โทรภายใน
 • โทรออกภายนอก
 • มีเสียงดนตรีขณะพักสาย
 • กำหนดเสียงกระดิ่งที่โต๊ะ ที่กำหนดช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
 • หมุนทวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย
 • ใช้หมายเลขย่อในการโทรออกภายนอก
 • โอนอัตโนมัติที่หมายเลขต้นทาง
 • โอนอัตโนมัติที่เครื่องปลายทาง
 • โทรออกภายนอกโดยระบุสายนอกที่ต้องการ
 • พักสาย และดึงสายกลับ
 • ใช้โทรศัพท์ประกาศออกลำโพง
 • ห้ามรบกวน
 • ใช้ร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์อื่นได้


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Isaac Marketing Co., Ltd. บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2-735 0581-8, 0 2-377 2130, 0 2-377 2133, 0 2-378 0949 Fax. 0 2-377 5937 www.http Isaac.co.th - www.http. Isaac-network.com