ReadyPlanet.com
dot
dot
CCTV
dot
bulletNEC Promotion
bulletCCTV Isaac I-315
bulletCCTV Isaac I-306
bulletCCTV Isaac I-647
bulletDVR เครื่องบันทึกภาพ
dot
NEC PABX
dot
bulletNEC SL 2100
bulletNEC SV9100
bulletNEC Umoblity
bulletTel Set AT-40 & AT-45
dot
Isaac PABX
dot
bulletIsaac M-312
bulletIsaac M-1664
bulletIsaac A-32
dot
Siemens PABX
dot
bulletSiemens HiPath 3000
dot
Access Control
dot
bulletKey Card Soyal 727, 721
bulletFingerPrint รุ่น ECO-1E
bulletCar Park System
dot
VDO Door Phone
dot
bulletIsaac 300C-10
bulletVideo Door Phone
bulletDoor Viewer
dot
Call Center
dot
bulletCall Center
bulletComputer Telephony
bulletVoice Logger ระบบบันทึกเสียง
dot
VoIP
dot
bulletVoIP Gateway 2 Port FXS
bulletSIP Phone
dot
GSM Gateway
dot
bulletLine Interface ประหยัดค่าโทรศัพท์
bulletInterface for GSM
dot
SONY VDO Conference
dot
bulletPCS-G70
bulletPCS-G50
bulletPCS-TL50
bulletAccessory
dot
Fire Alarm System
dot
bulletFire Alarm ระบบเตือนภัย
bulletcm fire alam
dot
ต้องการรับข่าวสาร

dot
Isaac A-32 

คุณสมบัติเด่นของ ISAAC A-32
 
ตู้สาขาโทรศัพท์ ISAAC รุ่น A-32 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับติดตั้งใช้กับอพาร์ทเม้นต์ แมนชั่น โรงแรม หรือ คอนโดมิเนียมโดยเฉพาะ โดยรวมเอาโปรแกรมพิมพ์บิลค่าโทรศัพท์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เข้ามาไว้ในระบบด้วย จึงสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้
   
 
1.ตอบรับอัตโนมัติ 3 ข้อความ
 
ระบบตอบรับอัตโนมัติ 3 ข้อความ จะโต้ตอบสายที่เรียกเข้ามาตามเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้
  ข้อความ 1 “ สวัสดีค่ะ ! ระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัติกรุณากดหมายเลขห้องที่ท่านต้องการติดต่อ หรือกด 100 เพื่อต่อประชาสัมพันธ์ ขอบคุณค่ะ ”
ข้อความ 2 “ หมายเลขที่ท่านเรียกไม่มีผู้รับสายกรุณาติดต่อใหม่หรือกด 100 เพื่อต่อประชาสัมพันธ์ ”
ข้อความ 3 “ หมายเลขที่ท่านเรียกขณะนี้ไม่ว่าง กรุณากดหมายเลขอื่น หรือกด 100 เพื่อต่อประชาสัมพันธ์ ”
   
1.พิมพ์บิลค่าโทรศัพท์โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
 
ข้อมูลในการโทรออกทุกครั้งจะถูกเก็บเอาไว้ในหน่วยความจำของระบบ มากกว่า 200 ครั้งต่อ 1 สายใน เพื่อนำมาคิดค่าโทรศัพท์ โดยระบบจะพิมพ์รายงานค่าโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการโทรออก และเก็บข้อมูลเอาไว้สำหรับพิมพ์รายงานสรุปของแต่ละห้อง มีจุดเด่นดังนี้
  รายละเอียดครบถ้วน
•  พิมพ์บิลค่าโทรศัพท์ได้ 2 ภาษา (ไทยหรืออังกฤษ)
•  พิมพ์บิลค่าโทรศัพท์แยกออกเป็น 4 ประเภท
•  คิดค่าบริการแตกต่างกัน 4 ประเภท
•  กำหนดวันที่การทำบิลค่าโทรศัพท์
•  สั่งพิมพ์รายสรุปอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลเต็ม
   
2.จำกัดวงเงินการใช้โทรศัพท์
 
โทรศัพท์ภายในแต่ละหมายเลขสามารถกำหนดวงเงินการใช้โทรศัพท์ได้อย่างอิสระ เมื่อเครื่องใดใช้ครบกำหนดเครื่องจะถูกล็อคห้ามโทรออกทันที พร้อมทั้งมีรายงานแจ้งออกทางเครื่องพิมพ์ให้ทราบ และทำการโปรแกรมยกเลิกหลังจากได้รับการชำระเงิน
   
3.รีโมทโปรแกรมจากศูนย์บริการ
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของระบบ สามารถทำได้จากศูนย์บริการผ่านคู่สายโทรศัพท์
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
   
4.ล็อคการโทรออกได้ 8 ระดับ พร้อมรหัสลับส่วนตัว
 
เครื่องโทรศัพท์ที่โปรแกรมให้โทรออกภายนอกได้ สามารถตั้งรหัสลับส่วนตัวเพื่อล็อคการโทรออกในบางเวลาได้ด้วยตัวเอง แต่ยังคงใช้ติดต่อภายในได้ตามปกติ เมื่อเจ้าของเครื่องกลับมายกเลิกรหัสลับ ก็จะใช้โทรออกได้เหมือนเดิม
   
5.สัญญาณฝากข้อความ ( Message Waiting )
 
เมื่อโทรศัพท์มายังห้องที่เจ้าของไม่อยู่ และต้องการฝากข้อความ เมื่อโอเปอร์เรเตอร์ ได้รับฝากข้อความแล้วสามารถกดรหัสทำสัญญาณฝากข้อความ โดยจะมีสัญญาณกระดิ่งดังขึ้น
ทุก ๆ 1 นาทีที่ห้องพัก เมื่อเจ้าของห้องพักกลับมาได้ยินสัญญาณ และยกหูโทรศัพท์จะถูกเรียกกลับมายังโอเปอร์เรเตอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อรับแจ้งข้อความ
   
6.โทรศัพท์ฉุกเฉิน ( Emergency Call )
 
เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้ หรือมีคนร้าย เป็นต้น โอเปอร์เรเตอร์สามารถกดรหัสฉุกเฉินเพื่อแจ้งเหตุให้ทุกคนทราบได้ทันที โดยโทรศัพท์ภายในทุกเครื่องจะดังขึ้นพร้อมกัน
   
7.เลขาฯ ส่วนตัว
 
เมื่อเจ้าของห้องไม่ต้องการรับโทรศัพท์โดยตรงจากภายนอก หรือภายใจด้วยกันเองสามารถตั้งโปรแกรมให้โทรศัพท์ที่เรียกเข้ามาไปดังที่โอเปอร์เรเตอร์ก่อน
จึงโอนสายไปให้ห้องพัก เพื่อป้องกันการโทรมารบกวนจากผู้ที่ไม่ต้องการ
   
8.ตั้งเวลาการใช้สาย
 
การใช้โทรศัพท์สามารถกำหนดระยะทางเวลาการใช้สายตั้งแต่ 1 ถึง 59 นาที โดยจะมีเสียงเตือนให้ทราบก่อนหมดเวลา 1 นาที
   
9.FREE-NUMBERING
 
เลขหมายของเครื่องโทรศัพท์ของแต่ละห้อง สามารถจะตั้งให้เป็นเลขหมายเดียวกับหมายเลขห้องได้โดยอิสระ เพื่อสะดวกต่อการจดจำและติดต่อ
   
10.การตั้งเวลาปลุกจากเครื่องโทรศัพท์
 
ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถตั้งปลุกจากเครื่องโทรศัพท์ได้ โดยกดรหัสจากเครื่องของตนเองเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ระบบจะส่งสัญญาณกระดิ่ง
มาที่เครื่องโทรศัพท์ของห้องนั้นโดยอัตโนมัติ
   
11.ตั้งระยะเวลาการเริ่มคิดเงินพร้อมเสียงเตือน
 
ในกรณีที่สายนอกไม่มี LINE REVERSE จะใช้การตั้งระยะเวลาที่จะเริ่มคิดเงิน โดย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม อิสระต่อกัน คือ
  • Pager ตั้งเวลา 20 นาที ( เปลี่ยนแปลงได้ )
• ในท้องถิ่น ตั้งเวลา 30 นาที ( เปลี่ยนแปลงได้ )
• ต่างจังหวัดและมือถือ ตั้งเวลา 45 นาที ( เปลี่ยนแปลงได้ )
• ต่างประเทศ ตั้งเวลา 60 นาที ( เปลี่ยนแปลงได้ )
และสามารถส่งสัญญาณเตือนให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะคิดเงิน 5 วินาที
   
12.กินไฟต่ำและไม่ใช้พัดลมระบายอากาศ
 
อุปกรณ์ IC ที่ใช้ในตู้สาขา ISAAC จะคัดเลือกใช้ประเภทที่มีคุณภาพสูงและกินไฟต่ำ ทำให้เกิดความร้อนและความสูญเสียในระบบน้อย ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ในส่วนของ
Switching Power Supply ที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษไม่ต้องมีพัดลมระบายอากาศ ทำให้ลดโอกาสเสียอันเกิดเนื่องจากกลไกของตัวพัดลม ระบบมีความคงทนและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
   


 

คุณสมบัติการใช้งานของระบบ
•  โทรภายใน
•  โทรภายนอก
•  โอนสายใน
•  โอนสายนอก
- สอบถามก่อน
- ไม่สอบถาม
•  คุยสลับสาย
•  เสียงดนตรีพักสาย
•  รับสายแทนกัน
•  โอนสัญญาณกระดิ่ง
- ทุกครั้ง
- เมื่อสายไม่ว่าง
- เมื่อไม่มีผู้รับสาย
•  ประชุมสาย
•  ล็อคการโทรออก 8 ระดับ
•  รหัสลับในการโทรออก
•  สัญญาณกระดิ่งสายนอก/ สายในแตกต่างกัน
•  โอเปอร์เรเตอร์ กลางวัน/กลางคืน
•  สายด่วน
•  ตั้งกลุ่มสายใจ
•  ห้ามรบกวน
•  เลขา ฯ ส่วนตัว
•  จองสายใน
•  จองสายนอก
•  โทรศัพท์ฉุกเฉิน
•  ต่อกับเครื่องโทรสาร
•  แก้ไขโปรแกรมจากศูนย์บริการ
•  ตอบรับอัตโนมัติ 3 ข้อความ
•  โทรเข้าโดยไม่ผ่านโอเปอร์เรเตอร์
•  จำกัดวงเงินการใช้โทรศัพท์
•  ตั้งเวลาปลุก
•  ตั้งเวลาตัดสาย
•  ตั้งเวลาการเริ่มคิดเงิน
•  เสียงเตือนก่อนคิดเงิน
•  พิมพ์บิลค่าโทรศัพท์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ)
•  ต่อกับ Printer โดยตรง
•  ต่อกับชุดคอมพิวเตอร์
•  ตั้งเลขหมาย 1 – 4 หลัก
•  สัญญาณฝากข้อความ
•  เช็คสัญญาณ Line Reverse


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Isaac Marketing Co., Ltd. บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่ 57 ซอยรามคำแหง 60/3 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0 2-735 0581-8, 0 2-377 2130, 0 2-377 2133, 0 2-378 0949 Fax. 0 2-377 5937 www.http Isaac.co.th - www.http. Isaac-network.com